Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3900 e35f 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
vanitaas
vanitaas

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
vanitaas
0826 85dc
Reposted fromLittleJack LittleJack
vanitaas

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viabadgal badgal
vanitaas
4468 91ee 390

doctor-payne.tumblr.com

5666 f9c0 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
vanitaas
6202 6e51 390
1149 9d17 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
1117 06a0 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
vanitaas
3917 ce18 390
Reposted fromsarazation sarazation viaszydera szydera
vanitaas
5518 125f 390
Reposted frommowmihou mowmihou
7585 3367 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
vanitaas
6347 fe66 390
Reposted fromB-like-butter B-like-butter viamastema mastema
vanitaas
7589 b17c 390
Reposted frombbiglove bbiglove viaobliviate obliviate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl